Politica de Confidențialitate

Vă mulțumim că vizitați acest site, un serviciu digital a cărui funcționare este asigurată de NovelCorona.live („NovelCoronaIn”, “noi” sau „nouă”). Prezenta politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) explică practicile noastre privind informațiile online și opțiunile pe care le aveți la dispoziție cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt colectate și utilizate de către acest serviciu digital („Serviciul”). Ne referim la datele dumneavoastră cu caracter personal ca „Informații”.
 
 1. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ?


 NovelCorona.live este operatorul de date cu caracter personal în legătură cu orice Informații colectate de către Serviciu și prin interacțiunea dumneavoastră cu Serviciul (inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile).
 
 
2. INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM


 Primim atât informații care ne sunt furnizate direct, de exemplu date cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le oferiți atunci când accesați sau participați la orice activitate din cadrul Serviciului, cât și informații care se colectează în mod pasiv sau automat de la dumneavoastră, de exemplu informații cu privire la utilizare colectate de la browserul sau dispozitivul dumneavoastră.
 Informațiile pe care dumneavoastră ni le oferiți. Pentru a participa la o activitate din cadrul Serviciului, de exemplu un concurs sau altă activitate similară, poate fi necesar să oferiți unele informații de contact, de exemplu numele și adresa de e-mail și alte Informații precum o fotografie sau un videoclip, în funcție de activitatea specifică. Detaliile suplimentare privind colectarea și prelucrarea datelor vor fi oferite la punctul de colectare și în condițiile specifice de participare la activitatea respectivă.
Informațiile colectate în mod pasiv sau automat. Primim informații și atunci când accesați Serviciul, acestea fiind colectate automat de la browserul sau dispozitivul dumneavoastră, de exemplu vizualizările paginilor, clicurile efectuate, adresa IP, ID-ul dispozitivului (sau echivalentul acestuia), denumirea furnizorului dumneavoastră de servicii de internet și tipul de browser pe care îl utilizați.
 
 
3. CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ?


Utilizăm Informațiile dumneavoastră în următoarele scopuri:
3.1.    Pentru îndeplinirea unui contract sau pentru a lua măsuri în legătură cu un contract, în conformitate cu Articolul 6 par. (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 („RGPD”):
(a) pentru a furniza Serviciul și pentru a comunica cu dumneavoastră despre contul pe care îl aveți la noi, în situațiile unde oferim opțiunea de înregistrare;
(b) pentru a vă trimite informații despre schimbările termenilor și condițiilor noastre;
(c) pentru a vă permite să luați parte la orice concurs pe care îl organizăm ocazional, să administrăm concursul, să vă notificăm dacă ați câștigat, să verificăm identitatea și domiciliul dumneavoastră, precum și alte condiții privind eligibilitatea, după caz, să expediem premiul și să răspundem la orice întrebare ați putea avea în legătură cu concursul;
(d) pentru a vă permite să trimiteți Conținutul utilizatorului final (după cum este definit în Termeni şi Condiţii) și a ne permite să folosim Conținutul utilizatorului final trimis de dumneavoastră, în conformitate cu Termenii şi Condiţiile sau cu orice alte condiții specifice care s-ar putea aplica ocazional;
 
3.2.   În situațiile în care acest lucru este necesar în scopuri care reprezintă interesele legitime ale noastre sau ale unor terțe părți, în conformitate cu Articolul 6 par. (1) litera (f) din RGPD:
 Aceste interese sunt:
 (a)    de a îndeplini cererile dumneavoastră și a răspunde la solicitările dumneavoastră de informații cu privire la Serviciu;
 (b)    de a oferi asistență tehnică pentru Serviciu;
 (c)     de a analiza modul în care este utilizat Serviciul, inclusiv interogările de căutare, frecvența vizualizărilor și durata de vizualizare, vizualizările paginilor și clicurile pe pagină, în scopul de a ne ajuta să gestionăm și să îmbunătățim Serviciul și să dezvoltăm servicii noi;
 (d)    de a gestiona livrarea reclamelor, inclusiv numărul de ori în care este servită și vizualizată aceeași reclamă;
 (e)    de a pune în aplicare politicile și termenii și condițiile noastre, pentru a verifica activitățile potențial ilegale (de exemplu încălcarea drepturilor de autor sau frauda);
 (f)      de a derula un sondaj sau o cercetare de piață cu privire la Serviciu, pentru a înțelege publicul nostru; și
 (g)    de a proteja siguranța utilizatorilor noștri.
 
 
3.3.   În situațiile în care ne dați consimțământul, în conformitate cu Articolul 6 par. (1) litera (a) din RGPD:
 (a) pentru a vă trimite buletine informative despre produsele și serviciile noastre și despre produsele și serviciile unor terți și pentru a folosi tehnologii ca să verificăm dacă acestea au fost primite și deschise, în conformitate cu informațiile suplimentare furnizate în momentul în care am obținut consimțământul dvs.;
 (b) dacă aveți mai puțin de 16 ani și participați la o activitate care necesită consimțământul, vom face toate eforturile rezonabile pentru a obține permisiunea părinților dumneavoastră de a vă prelucra Informațiile în conformitate cu Articolul 8 din RGPD. Nu colectăm conștient Informații de la nicio persoană cu vârsta sub 16 ani pentru aceste tipuri de activități, fără a oferi părinților opțiunea de a-și da consimțământul cu privire la includerea detaliilor personale ale copilului lor în baza de date aplicabilă pentru acea activitate. În timpul perioadei când este solicitat consimțământul parental, Informațiile furnizate vor fi păstrate temporar. Dacă nu primim consimțământul părintelui dvs., vom șterge informațiile pe care ni le-ați furnizat într-o perioadă rezonabilă de timp, în conformitate cu condițiile specifice precizate în legătură cu acea activitate. În sensul acestei Politici de confidenţialitate, orice referire la „părinte” va include tutorele legal.
 
3.4.   În scopurile impuse de lege, în conformitate cu Articolul 6 par. (1) litera (c) din RGPD;
 (a) ca răspuns la o solicitare din partea guvernului sau a agențiilor pentru aplicarea legii, care efectuează o anchetă.
 (b) pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale.
 
 
4. INFORMAȚII PE CARE LE PRIMIM DE LA TERȚE PĂRȚI


Atunci când interacționați cu conținutul nostru prin intermediul rețelelor de socializare sau al altor site-uri sau aplicații nedeținute de NovelCoronaIn, puteți permite site-urilor respective să ne comunice Informații, de exemplu conținutul pe care l-ați vizualizat sau cu care ați interacționat și reclamele din cadrul conținutului care v-au fost afișate sau pe care ați făcut clic.
 Politicile de confidențialitate pentru aceste site-uri și aplicații cuprind mai multe detalii cu privire la acest aspect și la modul în care puteți modifica setările de confidențialitate pe site-urile și în aplicațiile respective.
 
 
5. COMUNICAREA ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR


Comunicăm informațiile dumneavoastră:
 (a)    Furnizorilor de servicii pe care i-am angajat să îndeplinească funcții de afaceri în numele nostru. De exemplu, pentru a: (i) desfășura cercetări și analize de date; (ii) crea conținut; (iii) oferi servicii de asistență pentru clienți; (iv) desfășura sau sprijini activități de marketing; (v) onora comenzi; (vi) găzdui Serviciile; (vii) oferi asistență tehnică sau operațională; (viii) administra concursuri sau alte activități ale utilizatorilor; (X) întreține baze de date; și (X) sprijini Serviciul în alte moduri;
 (b)    Ca răspuns la un proces juridic, de exemplu ca răspuns la o citație, o cerere a autorităților responsabile de aplicarea legii sau a unei agenții guvernamentale;
 (c)     Terțelor părți, dacă acest lucru ne va ajuta să aplicăm politicile și termenii și condițiile noastre, să investigăm, să prevenim sau să luăm măsuri în legătură cu posibila activitate ilegală (de exemplu încălcarea drepturilor de autor sau frauda) sau să protejăm siguranța altor utilizatori ai Serviciilor; sau
 (d)    Dacă noi sau una dintre unitățile noastre de afaceri suntem supuși unei tranziții a companiei, de exemplu o fuziune, achiziția de către altă companie sau vânzarea integrală sau parțială a activelor noastre.
 
 
6. COOKIE ȘI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE


Folosim module cookie și alte tehnologii similare pentru a ne ajuta la furnizarea Serviciului și pentru a analiza modul în care dumneavoastră și utilizatorii autorizați utilizați Serviciul nostru. Permitem terțelor părți să folosească aceste tehnologii în copuri similare. Consultați Politica noastră privind modulele cookie pentru mai multe informații.
 
 
7. ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DUMNEAVOASTRĂ


 7.1.   Transferul internațional
 Ocazional poate fi necesar să permitem furnizorilor noștri de servicii sau de asistență, care pot fi situați în afara Spațiului Economic European, să acceseze Informațiile dumneavoastră. Este de asemenea posibil să facem alte dezvăluiri ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate, de exemplu dacă primim o cerere juridică sau de reglementare din partea unui organ responsabil de aplicarea legii din străinătate.
 Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de informații este gestionat cu grijă, pentru a proteja drepturile și interesele dumneavoastră:
 (a)    vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal numai în țări care sunt recunoscute a oferi un nivel adecvat de protecție legală, de exemplu Argentina, de unde afiliatul nostru Imagen Satelital S.A. oferă servicii de asistență, securitate, infrastructură și mentenanță pentru site-urile noastre web, sau în situațiile în care suntem satisfăcuți că sunt implementate aranjamente alternative pentru a vă proteja drepturile de confidențialitate;
 (b)    transferurile către furnizorii noștri de servicii și alte terțe părți vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, acolo unde este cazul, măsuri de asigurare suplimentare, de exemplu Clauzele standard de protecție a datelor, scheme de certificare, Regulile corporative obligatorii pentru persoana împuternicită de operator ale furnizorului și Scutul de confidențialitate între UE și SUA pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din UE în Statele Unite ale Americii. Am încheiat un acord privind Clauzele standard de protecție a datelor cu afiliatul nostru din SUA, NovelCoronaIn Broadcasting System, Inc, care oferă servicii de asistență, securitate, infrastructură și mentenanță pentru site-urile noastre web.
 (c)     orice solicitări de informații pe care le primim de la autoritățile responsabile de aplicarea legii sau autoritățile de reglementare vor fi verificate cu atenție înainte de a se dezvălui date cu caracter personal.
 
Aveți dreptul de a ne solicita mai multe informații cu privire la măsurile de siguranță pe care le-am implementat, așa cum se menționează mai sus. Contactați-ne în modul specificat mai jos dacă doriți informații suplimentare.
 
 
 
7.2.   Păstrarea Informațiilor dumneavoastră
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata în mod rezonabil necesară în scopurile enumerate în Secțiunea 3 a prezentei Politici de confidențialitate. În unele circumstanțe, este posibil să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioade mai lungi, de exemplu în situațiile în care avem obligația de a proceda astfel conform cerințelor legale, de reglementare, fiscale sau contabile.
 Atunci când oferim înregistrarea, păstrăm datele utilizatorilor care s-au înregistrat la noi pe durata utilizării Serviciului și detaliile contului de utilizator timp de 18 luni ulterior. La momentul anulării serviciului, ștergem automat informațiile care ne-au fost oferite în profilul de utilizator.
 Dacă ne solicitați cu cereri de asistență, păstrăm dle pe o perioadă cuprinsă între 3 și 18 luni, în funcție de natura cererii și dacă sunteți sau nu înregistrat la noi.
 Atunci când prelucrăm Informațiile în scopuri de marketing, prelucrăm Informațiile pe perioada în care rămâneți interesat de materialele de marketing (de exemplu, dacă deschideți și citiți ofertele noastre) și timp de trei ani ulterior. Dacă ne cereți să oprim trimiterea de materiale de marketing, vom păstra Informațiile dumneavoastră pentru o scurtă perioadă ulterior (pentru a ne permite să punem în aplicare cererile dumneavoastră).
 Atunci când prelucrăm Informațiile în scopul unui concurs, păstrăm datele pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii concursului, cu excepția cazului legislația impune o perioadă mai lungă.
 Atunci când prelucrăm Informațiile în legătură cu Conținutul pentru utilizatorii finali, păstrăm datele pe perioada necesară, în conformitate cu condițiile specifice ale activității.
 
 
 
8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ


Aveți mai multe drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Mai multe informații privind fiecare dintre aceste drepturi sunt specificate mai jos.
Aveți dreptul de a ne solicita o copie a Informațiilor dumneavoastră (Articolul 15 RGPD), de a corecta (Art. 16 RGPD), de a șterge (Art. 17 RGPD) Informațiile dumneavoastră sau de a restricționa (opri) prelucrarea (activă a) acestora (Art. 18 RGPD) și de a obține Informațiile pe care ni le oferiți în scopul unui contract sau cu consimțământul dumneavoastră într-un format structurat, lizibil în format digital, și de a ne cere să comunicăm aceste Informații altui operator de date cu caracter personal (Art. 20 RGPD).
În plus, în măsura în care prelucrarea Informațiilor dumneavoastră se bazează pe interesul legitim al nostru sau al unor terțe părți, aveți dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor, în conformitate cu Articolul 21 din RGPD.
Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu dacă îndeplinirea cererii dumneavoastră ar dezvălui informații cu privire la altă persoană sau dacă ne cereți să ștergem Informații pe care avem obligația legală de a le păstra sau un interes legitim imperios de la le păstra.
Vă puteți retrage consimțământul cu privire la orice prelucrare a datelor cu caracter personal care se bazează pe un consimțământ acordat anterior. Puteți, de asemenea, să anulați primirea de buletine informative și alte comunicări de marketing prin e-mail, urmând instrucțiunile de anulare oferite în e-mailurile respective.
 Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, puteți contacta Biroul nostru de Confidențialitate în conformitate cu Secțiunea 9 de mai jos. Vă rugăm să includeți în cerere, acolo unde oferim posibilitatea înregistrării, informațiile dumneavoastră de înregistrare, de exemplu prenumele, numele de familie și adresa de e-mail.
 Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere din țara în care locuiți, în care lucrați sau în care considerați că s-a produs încălcarea protecției datelor, deși sperăm că vă putem ajuta în legătură cu orice solicitări de informații sau preocupări pe care le aveți cu privire la utilizarea Informațiilor dumneavoastră de către noi.
 
 
 
9. CUM NE PUTEȚI CONTACTA


Punctul principal de contact pentru toate chestiunile legate de această Politică de Confidențialitate, inclusiv cererile de exercitare a drepturilor persoanei vizate, este Biroul nostru de Confidențialitate.
 
Dacă aveți o plângere sau o preocupare cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați în primă instanță și vom încerca să rezolvăm problema în cel mai scurt timp posibil. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune în orice moment o reclamație la autoritatea dumneavoastră de supraveghere națională.
 
 
 
10. ACTUALIZĂRI ȘI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE


Ocazional, este posibil să actualizăm prezenta politică. Vă vom anunța cu privire la modificările semnificative fie printr-un mesaj de e-mail la adresa de e-mail oferită cel mai recent, fie prin postarea unei notificări proeminente în cadrul Serviciului nostru. Vă încurajăm să reveniți periodic și să consultați prezenta politică, pentru a ști ce Informații colectăm, cum le utilizăm și cui le comunicăm.
 
 
 
 
Politica privind modulele cookie  
 
novelcorona.live („NovelCoronaIn”, „noi”, „al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre”) folosește module cookie și tehnologii similare pe site-urile sale web și alte servicii online (împreună, „Serviciile online” și separat „Serviciul online”). În prezenta politică, termenul „module cookie” include modulele cookie și alte tehnologii similare.
 
Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Politică privind modulele cookie, împreună cu Politica de confidențialitate, pentru mai multe informații despre modulele cookie, despre cum le utilizăm și cum vă puteți administra preferințele legate de modulele cookie.
 
Dacă aveți mai puțin de șaisprezece (16) ani, vă rugăm să cereți părintelui sau tutorelui legal să citească și să vă explice prezenta politică.
 
Ce sunt modulele cookie?
 
Modulele cookie ale site-urilor web sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații care sunt trimise către browserul dumneavoastră și stocate în calculatorul dumneavoastră, în telefonul mobil sau alt dispozitiv atunci când vizitați un site web. Fiecare dintre aceste tipuri de module cookie poate trimite informații înapoi site-ului web de fiecare dată când vă întoarceți pe site sau îl utilizați. Modulele cookie pot fi permanente (acestea sunt cunoscute ca module cookie persistente), putând rămâne în calculatorul dumneavoastră până când le ștergeți, sau temporare (acestea sunt cunoscute ca module cookie de sesiune), fiind șterse atunci când închideți browserul. Modulele cookie pot fi de asemenea module cookie directe, care sunt configurate de site-ul web sau de aplicația utilizată, sau module cookie terțe care sunt controlate de o altă persoană decât deținătorul site-ului web sau al aplicației utilizate.
 
Cum folosește NovelCoronaIn modulele cookie?
Utilizăm module cookie în scopuri precum îmbunătățirea funcționalității Serviciului nostru online, pentru a vă permite să navigați eficient între paginile site-ului nostru, pentru memorarea preferințelor dumneavoastră și în general pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului. Utilizăm, de asemenea, module cookie pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc Serviciul online și modul în care interacționează cu conținutul nostru. De asemenea, permitem anumitor părți terțe aprobate să utilizeze module cookie și alte tehnologii similare în aceste scopuri. Mai multe detalii despre cum utilizăm modulele cookie și de ce sunt prezentate mai jos.
 
Modulele cookie specifice pe care le folosim și de ce
Modulele cookie pe care le folosim în cadrul Serviciului nostru online pot fi incluse în următoarele categorii:
 
 
Modulele cookie strict necesare:
Aceste module cookie sunt necesare pentru funcționarea site-ului web și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre. Acestea sunt, de obicei, stabilite numai ca răspuns la acțiunile efectuate de dumenavoastră care reprezintă o solicitare de servicii, cum ar fi setarea preferințelor de confidențialitate, autentificarea sau completarea formularelor.
Puteți seta browserul să blocheze sau să vă avertizeze în legătură cu aceste module cookie, dar este posibil ca în acest caz anumite părți ale site-ului să nu funcționeze. 
Aceste module cookie sunt module cookie directe și pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, fără aceste module cookie, serviciile pe care le solicitați nu pot fi oferite.
 
 
Modulele cookie analitice sau de performanță:
Aceste module cookie ne permit să contorizăm vizitele și sursele de trafic pentru a putea măsura și îmbunătății performanța Serviciilor noastre online. Aceste module cookie colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, de exemplu ce pagini accesează vizitatorii cel mai des și cât timp petrec acolo. 
Dacă nu permiteți aceste module cookie nu vom ști când ați vizitat Serviciile noastre online și nu vom putea să monitorizăm performanța acestora.
Aceste module cookie pot fi permanente sau temporare, directe sau terțe.  Pe scurt, aceste module cookie colectează informații cu privire la conținutul vizualizat și paginile vizitate.
 
 
Modulele cookie funcționale:
Aceste module cookie permit site-ului web să rețină alegerile pe care le faceți (precum numele de utilizator, limba sau țara în care vă aflați) și să ofere funcții îmbunătățite și mai personalizate. 
Folosim aceste module cookie pentru a reține dacă un serviciu v-a fost deja furnizat și pentru a îmbunătății experiența generală la nivelul întregului nostru Serviciu online prin reținerea preferințelor dumneavoastră.
Aceste module cookie pot fi permanente sau temporare, directe sau terțe. Pe scurt, aceste module cookie rețin opțiunile selectate de dumneavoastră pentru a vă îmbunătății experiența de utilizator.
 
 
 
Modulele cookie publicitare:
Aceste module cookie sunt utilizate pentru a limita de câte ori vedeți o reclamă, pentru a ne permite să măsurăm eficacitatea campaniilor de publicitate și pentru a înțelege dacă reclamele au fost afișate corespunzător.
Aceste module cookie nu sunt utilizate în Serviciile noastre online pentru direcționa reclame în mod specific pentru dumneavoastră. 
Modulele cookie publicitare sunt module cookie terțe și pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, acestea au legătură cu serviciile publicitare oferite de părți terțe aprobate pe site-ul nostru.
 
Puteți afla mai multe despre fiecare dintre modulele cookie pe care le utilizăm și scopurile în care le utilizăm în Centrul de preferințe pentru modulele cookie 
 
Politica noastră de confidențialitate conține mai multe informații cu privire la scopurile activităților noastre de prelucrare a datelor și temeiul juridic al desfășurării fiecăreia dintre aceste activități.
Alte module cookie terțe:
Pe unele pagini ale site-ului nostru, este posibil să existe conținut pus la dispoziție de servicii precum Youtube sau Facebook. Vă rugăm să rețineți că noi nu controlăm niciun fel de module cookie care sunt utilizate de aceste servicii și că trebuie să verificați site-ul terț relevant pentru mai multe informații despre acestea.
 
Cum gestionați modulele cookie și preferințele dumneavoastră: 
Instrumentul nostru de gestionare a preferințelor
Vă puteți administra preferințele în ceea ce privește modulele cookie utilizând Centrul nostru de preferințe 
 
Setările dumneavoastră pentru browser și dispozitiv
În plus, dacă doriți să restricționați, să blocați sau să eliminați module cookie, puteți face acest lucru prin setările browserului dumneavoastră. Pașii necesari sunt ușor diferiți în funcție de browserul utilizat.
 
Dacă nu utilizați niciunul dintre browserele de mai sus, prin funcția „Help” (Ajutor) a browserului dumneavoastră veți afla cum trebuie să procedați.
 
Vă rugăm să rețineți că anumite zone ale site-ului nostru pot fi accesate doar după activarea modulelor cookie și este posibil ca dezactivarea acestora să vă împiedice să accesați anumite segmente ale conținutul nostru și să vă bucurați de toate funcțiile Serviciului nostru online.
 
Politica privind modulele cookie postată pe acest serviciu a fost actualizată la 04-04-2020.